Bc. Renata Sychrová

Diplomová práce

Senioři a operace benigní hyperplazie prostaty

The operation of benign prostatic hyperplasia in the seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou seniorů s onemocněním benigní hyperplazie prostaty, kteří podstoupili operační výkon na prostatě. Teoretická část se především věnuje prostatě a jejímu nezhoubnému zvětšení, diagnostice onemocnění, možnostem léčby, operačním metodám a komplikacím spojených s operačními výkony na prostatě. Empirická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu, zaměřenému na informovanost …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of seniors with the disease of benign prostate hyperplasia, who underwent an operation of the prostate. Primarily, the theoretical part deals with the prostate and its benign enlargement, the disease diagnostics, cure methods, operation methods and complications connected with prostate operations. The practical parts deals with quantitative research focused on the knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Šestáková
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta