Pavlína ŠUBRTOVÁ

Bachelor's thesis

Interdisciplinární spolupráce - Cochemská praxe - ve věcech péče soudu o nezletilé

Interdisciplinary cooperation - Cochem practise - in matters concerning the care of minors
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je Interdisciplinární spolupráce - Cochemské praxe - ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na rodinné právo soukromé. Cílem teoretické části je popsat, jaké možnosti nabízí interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu spojeného s rozpadem soužití. Práce je pojata jako teoreticko - aplikační. Teoretická část se věnuje interpretaci rodičovského konfliktu …viac
Abstract:
The topic of my Bachelor´s thesis is ´Interdisciplinary Cooperation Based on the Cochem Practice in Matters of Court Care for Minors´. The work, therefore, focuses on private family law and is conceived as a theory-based application study. The aim of the theoretical part is to describe what possibilities interdisciplinary cooperation offers in solving the parental conflict associated with the parental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUBRTOVÁ, Pavlína. Interdisciplinární spolupráce - Cochemská praxe - ve věcech péče soudu o nezletilé. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work