Bc. Marek Šabo

Bakalářská práce

Pokročilá komunikace Android zařízení s Bluetooth senzorem

Advanced communication between Android device and Bluetooth sensor
Abstract:
The main goal of this thesis is to create an application framework for Android platform. Framework is used for communication with sensors and peripheral devices. Due to this implementation it is possible to use integrated, cheap mobile devices for peripheral communication and replace expensive, impractical solutions which are used these days. Thesis describes and implements wired and wireless communication …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť aplikačný framework pre platformu Android, ktorý slúži na komunikáciu s periférnymi zariadeniami a senzormi. Vďaka nemu je možné využiť zabudované, lacné, mobilné zariadenie na komunikáciu s perifériami a takto nahradiť drahé, nepraktické riešenia, ktoré sa v dnešnej dobe používajú. Práca opisuje a implementuje bezdrôtové a drôtové komunikačné protokoly, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: Ing. Branislav Anwarzai

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky