Ester HOHNOVÁ

Bakalářská práce

Vnímaná životní smysluplnost, naděje a postoje ke smrti u kněží

Perceived Meaningfulness of Life, Hope and Attitudes Towards Death in Priests
Anotace:
Cílem této práce je provést pojmovou a teoretickou analýzu fenoménů životní smysluplnosti, naděje a postojů ke smrti a na jejím podkladě realizovat výzkum jejich vzájemných souvislostí u souboru římskokatolických kněží v České republice. Dále se práce zaměřuje na srovnání kněží s kontrolním souborem z hlediska hodnot vnímané životní smysluplnosti, naděje a postojů ke smrti. Výzkumný soubor tvořilo …více
Abstract:
This study aims for a conceptual and theoretical analysis of the phenomena of meaningfulness of life, hope, and attitudes towards death, and to conduct research based on this study focused on their mutual connections in the group of Roman Catholic priests in the Czech Republic. Furthermore, the research focuses on a comparison of priests with a control sample in terms of values of perceived meaningfulness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOHNOVÁ, Ester. Vnímaná životní smysluplnost, naděje a postoje ke smrti u kněží. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta