Ester HOHNOVÁ

Bachelor's thesis

Vnímaná životní smysluplnost, naděje a postoje ke smrti u kněží

Perceived Meaningfulness of Life, Hope and Attitudes Towards Death in Priests
Abstract:
Cílem této práce je provést pojmovou a teoretickou analýzu fenoménů životní smysluplnosti, naděje a postojů ke smrti a na jejím podkladě realizovat výzkum jejich vzájemných souvislostí u souboru římskokatolických kněží v České republice. Dále se práce zaměřuje na srovnání kněží s kontrolním souborem z hlediska hodnot vnímané životní smysluplnosti, naděje a postojů ke smrti. Výzkumný soubor tvořilo …more
Abstract:
This study aims for a conceptual and theoretical analysis of the phenomena of meaningfulness of life, hope, and attitudes towards death, and to conduct research based on this study focused on their mutual connections in the group of Roman Catholic priests in the Czech Republic. Furthermore, the research focuses on a comparison of priests with a control sample in terms of values of perceived meaningfulness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOHNOVÁ, Ester. Vnímaná životní smysluplnost, naděje a postoje ke smrti u kněží. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta