Bc. Michal Šimkovič

Bachelor's thesis

Exekučná činnosť a exekučné konanie

Enforcement action and enforcement proceedings
Abstract:
SIMKOVIC, Michal: Executive action and executive proceedings. [Bachelor´s thesis]. Banking institute of the university of Prague, a foreign university in Banska Bystrica. Department of law and social sciences. Thesis supervisor: Dr. Stanislava kolesárová. Year: 2012. Number of pages: This bachelor´s thesis deals with different metods of performing judicial executions and execution activity itself. …more
Abstract:
ŠIMKOVIČ, Michal: Exekučná činnosť a exekučné konanie. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: JUDr. Stanislava Kolesárová. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: . Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi vykonávania súdnej exekúcie ako aj exekučnej činnosti samotnej. Prvá kapitola je zameraná na historický …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Stanislava Kolesárová
  • Reader: JUDr. Ľuboš Murgaš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking