Denisa Vajdová

Bakalářská práce

Vplyv pracovných podmienok na zamestnancov v prostredí banky

The Influence of Working Conditions on the Employee in the Bank Environment
Abstract:
Bachelor thesis deals with labour conditions of employees in bank environment. The main subject of the bachelor thesis is analysis of labour environment a its influence on bank employees in chosen bank institute, scheme measure and improvement of evaluation. The thesis is divided into three main parts. The first chapter deals with the theoretical bases of the working environment. The main emphasis …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pracovnými podmienkami zamestnancov v prostredí banky. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza pracovného prostredia a jeho vplyv na zamestnancov vo vybranej banke, návrh opatrení na zlepšenie a ich vyhodnotenie. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej kapitole sú rozpracované teoretické východiská problematiky pracovného prostredia. Veľký dôraz je kladený …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management