Jan Fedor

Diplomová práce

Návrh změn dopravní obslužnosti po vybudování tramvajové trati Ostrava Pustkovec – Ostrava Poruba VIII. obvod

Design of Changes in Public Transport after Tram Track Building of Ostrava Pustkovec - Ostrava Poruba, VIII. district
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem změn dopravní obslužnosti po realizaci jednotlivých variant výstavby tramvajové trati na VIII. stavební obvod. V úvodu jsou popsány jednotlivé varianty výstavby, na jejichž základě je navržena změna linkového vedení a vytvoření systému přestupních vazeb. Pro tvorbu optimálního jízdního řádu je vytvořen matematický model, jehož úkolem je minimalizovat celkovou časovou …více
Abstract:
The master´s thesis proposes some changes in transport after the realization of the tram system in the area of the 8th district. The introduction describes individual parts of the project, including the tram service changes and the realization of interchange stations. The timetable is based on a mathematical model which should enable to minimize the time loss for passengers. Using different input values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Robert Hackenberg

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie