Theses 

Fenotypová plasticita rodu Desmodesmus jako odpověď na stres vyvolaný těžkými kovy. – Bc. Lucie NOLČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie NOLČOVÁ

Diplomová práce

Fenotypová plasticita rodu Desmodesmus jako odpověď na stres vyvolaný těžkými kovy.

Phenotypic plasticity of the genus Desmodesmus in response to heavy metal stess.

Anotace: Cílem diplomové práce bylo pozorování fenotypové plasticity zelené řasy Desmodesmus communis v reakci na přítomnost dvou vybraných těžkých kovů chromu a kadmia v prostředí. V průběhu pokusů byly zaznamenávány rozměry buněk v cenobiích, celých cenobií a rozpětí a délky ostnů. Všechna data byla statisticky zpracována a vyhodnocena. Analýza výsledků dokládá, že následkem působení šestimocného chromu vytváří D. communis rozměrnější cenobia a také dochází k vytváření autospór. Dále bylo zjištěno, že použité koncentrace dvoumocného kadmia neměly vliv na změnu rozměrů cenobií D. communis. Na přítomnost chromu nebo vyšších koncentrací kadmia v prostředí reaguje D. communis snížením počtu buněk v cenobiu.

Abstract: The aims of this thesis were to observe phenotypic plasticity of Desmodesmus communis in reaction to two heavy metals - chromium and cadmium. During each experiment morphological proportions of individual cells, whole cenobium, range of spines and length of spines were recorded. The data were statistically analysed and evaluated. The statistic analysis shows that there are some consequences of the exposure of the alga to hexavalent chromium or divalent cadmium. Enlargement of the cenobium and production of autospores were observed as a reaction of D. communis to the presence of hexavalent chromium. Bigger amount of two-celled cenobia were produced depending on the presence of hexavalent chromium or higher concentration of divalent cadmium in solution. No dimensional or reproductive changes in D. communis were observed by influence of divalent cadmium.

Klíčová slova: Desmodesmus communis, fenotypová plasticita, těžké kovy, chrom, kadmium, Scenedesmaceae

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kaufnerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59985 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NOLČOVÁ, Lucie. Fenotypová plasticita rodu Desmodesmus jako odpověď na stres vyvolaný těžkými kovy.. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:10, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz