Bc. Marie Čeganová

Diplomová práce

Mezioborová spolupráce sociálních pracovníků a dalších členů odborného týmu při intervenci ve vybrané organizaci

Interdisciplinary cooperation between social workers and other members of the professional team during the intervention in a selected organization
Anotace:
Diplomová práce se zamýšlí nad mezioborovou spoluprací sociálních pracovníků a dalších členů odborného týmu při intervenci ve vybrané organizaci. Zaměřuje se na složky mezioborové spolupráce, stanovuje podmínky organizace a činnosti členů odborného týmu, za nichž se mohou rozvíjet. V empirické části zjišťuje aktuální stav jednotlivých složek mezioborové spolupráce ve vybraném ústavu sociální péče, …více
Abstract:
The Diploma thesis is contemplated on the interdisciplinary cooperation between social workers and other members of the professional team during the intervention in a selected organization. It focuses on the components of interdisciplinary cooperation, sets conditions for the organization and activities of members of the expert team for which they can develop. In the empirical section identifies the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií