Bc. Richard Fíla

Bakalářská práce

Business process model editor

Business process model editor
Anotace:
V této bakalářské práci je vysvětlení pojmů, jako jsou podnikové procesy, objektově orientované programování atd. Dále je provedeno srovnání již vytvořených editorů, převážně pro tvorbu podnikových procesů. Následující část se věnuje nástrojům využitým při tvorbě praktické části bakalářské práce. V další části se práce zabývá konkrétním návrhem řešení s popisem nejdůležitějších prvků. V závěru práce …více
Abstract:
This bachelor thesis include the explanation of the terms like business processes, object oriented programming, etc. There is also comparison of already created editors, mostly for creating of business processes. Next part contains information about the tools used for creating of the practical part of the bachelors thesis. Next, there is info about specific design of outcome with description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fíla, Richard. Business process model editor. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.