Mgr. Pavla Burešová

Diplomová práce

Styly učení a školní úspěšnost u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů

Learning styles and school achievement of pupils tending to suffer and pupils suffering from exam anxiety
Anotace:
Práce se zabývá vztahem mezi styly učení a školním prospěchem u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů. Byl použit Dotazník stylu učení autorů R. Dunnové, K. Dunna a G. Price a škála KSAT O. Kondáše. Data byla získána od 204 žáků druhého stupně ZŠ a studentů SŠ. Byly nalezeny statisticky významné rozdíly ve stylech učení žáků trpících trémou a žáků, kteří trémou netrpí. Trémisté jsou méně vnitřně …více
Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between learning style, school achievement and exam anxiety. Learning Style Inventory (by R. Dunn, K. Dunn and G. Price) and KSAT scale (by O. Kondáš) were used. Data were collected from 204 elementary and secondary school pupils. Results indicated that there were some significant differences in learning style of pupils with high level and pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta