Bc. Eva Wokounová

Bakalářská práce

Propojení řídícího systému Control4 se zabezpečovacím systémem HoneyWell Galaxy Dimension 520/164

Linking the Control4 system with security system HoneyWell Galaxy Dimension 520/164
Anotace:
Práce stručně popisuje problematiku domácí automatizace, dostupných technologií a systémů. Se zaměřením na systém Control4 je popsána problematika připojování zabezpečovacích systémů. Na konkrétním příkladu vybrané ústředny elektronické zabezpečovací signalizace GD 520 je popsána tvorba driveru pro integraci ústředny do systému Control4. Je popsán komunikační protokol SIA. Jsou vybrány a popsány příkazy …více
Abstract:
A thesis briefly describes the issue of home automation, available technologies and systems. With a focus on the Control4 system are described problems connecting security systems. On the example of a selected panel of electronic security alarm GD 520 is described creation of driver control panel for integration into Control4. Communication protocol SIA is described. There is list of chosen commands …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Richard Sobotka
  • Oponent: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní