Markéta Hrdinová

Bachelor's thesis

Vermikompostování v domácích podmínkách

Vermicomposting at home conditions
Anotácia:
V této bakalářské práci je rozepsaný způsob nejčastějšího zpracování biologicky rozložitelného odpadu, kterým je kompostování. V domácnosti můžeme využít populární způsob zpracování a to vermikompostování, proto je důležité znát veškerý technologický postup kompostování a vermikompostování. Jsou zde sepsané faktory vyskytující se v procesu a následné možné způsoby kompostování. U vermikompostování …viac
Abstract:
In this thesis is itemized the most common method treatment of biodegradable waste which is composting. At home, we can use the more popular method called vermicomposting, so it is important to know all of the technological processes and differences of composting and vermicomposting. This thesis summarizes all factors influencing composting process and different methods of composting. Vermicomposting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Vladimír Čablík
  • Oponent: Michala Jurošková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů