Vít HNÍZDIL

Bakalářská práce

Povýšení Střekova na město a následná integrace s Ústím nad Labem (1936-1939).

Preferment Střekov to the city and subsequent integration into Ústí nad Labem (1936-1939).
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií jedné z důležitých částí města Ústí nad Labem; Střekova. Čtvrť, jak ji známe dnes, se utvořila až v roce 1922 sloučením tří obcí - Kramol, Novosedlic a starého Střekova. Jejich velmi rychlý hospodářský rozvoj umožnil, aby se o několik let později mohli místní usilovat o statut města. Neskonalou snahu obyvatel, úspěšných podnikatelů i představitelů obce nakonec …více
Abstract:
This bachelor thesis follow up the history of one of the important parts of the city of Ústí nad Labem; Střekov. The discrict as we know it today formed in 1922 by the merger of three municipalities - Kramoly, Novosedlice and old Střekov. Their rapid economic development made it possible for locals to seek the status of a town a few years later. The endeavor of inhabitants, successful businessmans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÍZDIL, Vít. Povýšení Střekova na město a následná integrace s Ústím nad Labem (1936-1939).. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta