Bc. Petra Kejíková

Bakalářská práce

Šifrování a teorie čísel

Encryption and number theory
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá šifrováním a matematickými teoriemi s tím spojenými. Cílem je nastínit, jaké metody šifrování se používají k ochraně dat v současnosti, ale i jaké se používaly v minulosti. V práci lze nalézt několik tisíc let staré šifry v podobě písma až po šifry vzniklé díky informačním technologiím. Jedna z kapitol je zaměřena na šifrovací metoru RSA, která je považována za jednu z nejbezpečnějších …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with encryption and mathematical theories, related with encryption. The aim of the thesis is to outline which encryption methods are currently used for data protection and what methods were used in the past. Several thousand years old ciphers in the form of scripts and ciphers formed by information technologies can be found in this study. One of the chapters is dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Karel Lepka, Dr.
  • Oponent: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy