Theses 

Štěstí na prodej - role marketingové komunikace a hédonistický model štěstí – Bc. Kristina Drahoňovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Kristina Drahoňovská

Bakalářská práce

Štěstí na prodej - role marketingové komunikace a hédonistický model štěstí

Happiness for sale - role of marketing communication and hedonistic model of happiness

Anotace: Bakalářská práce pojednává o tom, co je obsahem lidského štěstí a jak štěstí rozumět s bližším zaměřením na hédonický projev štěstí. Objasňuje, jak pocit štěstí souvisí životním stylem a životní úrovní společnosti. V tomto kontextu se zaměřuje na uspokojování lidských potřeb spotřebou s cílem dosáhnutí pocitu hédonistického štěstí. Práce přibližuje obecné teoretické poznatky o strategických technikách marketingové komunikace, její intervence a kritické modely spotřební kultury. Vyjasňuje vliv marketingového sdělení na funkce racionálního a emočního rozhodování a jeho roli u nákupního rozhodování. V závěru práce jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na analýzy dvou aktuálních televizních spotů s hédonickým konceptem provedení.

Abstract: Theses discusses a content of human happiness with a closer focus on the hedonistic expression of happiness. It explains how happiness is related to lifestyle and standard of living of society. In this context it focuses on meeting the needs of human consumption with the aim of achieving a feeling of hedonistic happiness. Work approaches general theoretical knowledge about the techniques of strategies of marketing communication, its interventions and critical models of consumer culture. Theses clarifies the impact of marketing communications on the functions of rational and emotional decision-making and its role in purchasing decisions. In conclusion, the theoretical knowledge is applied to the analysis of two current TV spots with hédonistic concept of its creation.

Klíčová slova: Marketing, komunikace, hédonismus, štěstí, životní styl, communication, hedonism, happiness, life style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz