Bc. Kristina Drahoňovská

Bakalářská práce

Štěstí na prodej - role marketingové komunikace a hédonistický model štěstí

Happiness for sale - role of marketing communication and hedonistic model of happiness
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tom, co je obsahem lidského štěstí a jak štěstí rozumět s bližším zaměřením na hédonický projev štěstí. Objasňuje, jak pocit štěstí souvisí životním stylem a životní úrovní společnosti. V tomto kontextu se zaměřuje na uspokojování lidských potřeb spotřebou s cílem dosáhnutí pocitu hédonistického štěstí. Práce přibližuje obecné teoretické poznatky o strategických technikách …více
Abstract:
Theses discusses a content of human happiness with a closer focus on the hedonistic expression of happiness. It explains how happiness is related to lifestyle and standard of living of society. In this context it focuses on meeting the needs of human consumption with the aim of achieving a feeling of hedonistic happiness. Work approaches general theoretical knowledge about the techniques of strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní