Bc. Vítězslav JÍLEK

Diplomová práce

Analýza zabezpečení firemních bezdrátových sítí\nl{}

Analysis of Corporate Wireless Networks Security\nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapovat úroveň zabezpečení firemních bezdrátových sítí a ukázat možnosti úniku firemních dat. V první části jsou shrnuty jednotlivé úrovně zabezpečení a uvedeny ukázky proniknutí neoprávněným uživatelem přes jednotlivé vrstvy zabezpečení. Ve druhé části je uveden přehled příkladů firem ve městech České Budějovice a Český Krumlov. Závěrem práce budou stanovena doporučení pro …více
Abstract:
The aim of this thesis is to research the security level of corporate wireless networks and describe the possible occurrence of corporate data leakage. The first section summarizes the various levels of security and provided examples of unauthorized penetration of the user through the various layers of security. The second section provides an overview of examples of companies in cities of Czech Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011
Identifikátor: 20514

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍLEK, Vítězslav. Analýza zabezpečení firemních bezdrátových sítí\nl{}. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management