Ing. Vlasta Křížová

Bachelor's thesis

Postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace ve střetu zájmů

Member of a Corporate Board in Conflict of Interests
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením členů orgánů obchodní korporace ve střetu zájmů. Pravidla střetu zájmů obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jsou postavena na jiném principu, než předchozí právní úprava a obsahují některé nové instituty, které dosud obchodněprávní úprava neznala. Tato práce je zaměřena na identifikaci problematických …more
Abstract:
This thesis deals with the position of members of a corporate board of business corporations in conflict of interest. Conflict of interest rules contained in the Act no. 90/2012 Coll. On commercial companies and cooperatives (Law on commercial corporations). This law is built on a different principle than the previous legislation and include some new institutes, that was not known in commercial-legislations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta