Theses 

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež – Bc. Hana Křížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Bc. Hana Křížková

Diplomová práce

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež

Project logic and project management of learning mobility of individuals within programme Erasmus+ Youth

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení u neformálně vzdělávacích projektů zaměřených na mládež a pracovníky s mládeží podpořených programem Erasmus+. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje principy a cíle programu Erasmus+, představuje základní aspekty projektového řízení a analyzuje, jak je projektová logika zakomponována do grantové žádosti. Praktická část pak ve formě případové studie představuje sondu do vytváření a řízení mezinárodních neformálně vzdělávacích projektů neziskové organizace Asociace DICE a na závěr reflektuje výzkum v podobě doporučení pro změny v řízení projektů organizace.

Abstract: This work is dedicated to project management of non-formal educational projects financed by Erasmus+ programme and focused on youth and youth workers. It is divided into theoretical and practical part. Theoretical part explains the principles and aims of Erasmus+ programme. It shows the main aspects of project management and analyses how the project logic is integrated to the Erasmus+ grant application form. The practical part is a case study of a non-governmental organization Asociace DICE and its creation and management of non-formal educational projects. As a result of the case study, I come with suggestions for improvement of the management for this kind of projects.

Klíčová slova: projektové řízení, Erasmus+, projektový cyklus, případová studie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz