Bc. Hana Křížková

Diplomová práce

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež

Project logic and project management of learning mobility of individuals within programme Erasmus+ Youth
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení u neformálně vzdělávacích projektů zaměřených na mládež a pracovníky s mládeží podpořených programem Erasmus+. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje principy a cíle programu Erasmus+, představuje základní aspekty projektového řízení a analyzuje, jak je projektová logika zakomponována do grantové žádosti. Praktická …více
Abstract:
This work is dedicated to project management of non-formal educational projects financed by Erasmus+ programme and focused on youth and youth workers. It is divided into theoretical and practical part. Theoretical part explains the principles and aims of Erasmus+ programme. It shows the main aspects of project management and analyses how the project logic is integrated to the Erasmus+ grant application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta