Bc. Eva Hušťavová

Master's thesis

Obnova památky v prostředí malého města - na příkladu městyse Budišov

The restoration of the cultural monument in the small town environment – the market-town Budišov as an example
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a prověřit systém péče o kulturní hodnoty, a to zejména kulturní památky v podmínkách malého města. Soustřeďuje se na zámek Budišov a možnosti jeho rekonstrukce a následného využití. Práce sumarizuje ekonomické zdroje a zdroje podpory pro obnovu kulturních hodnot a provádí srovnání s obdobnými příklady.
Abstract:
The aim of this dissertation is to analyse and verify the system of the cultural values care, specifically the cultural monument in a small town environment. It is focused on the Budišov Castle and possibilities of its reconstruction and the subsequent utilization. This dissertation summarizes the economical resources and the resources of subventions of the restoration of cultural values, and compares …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta