Bc. Jana Davídková

Bakalářská práce

Charakterizace citlivosti na antibiotika u poševních kmenů Streptococcus agalactiae

Characterization of antibiotic susceptibility of vaginal strains of Streptococcus agalactiae
Anotace:
Streptococcus agalactiae je obávaný patogen především u těhotných žen a novorozenců. U novorozených dětí se obáváme vzniku časné nebo pozdní neonatální sepse, u dospělých například infekce močových cest, komplikace těhotenství či základního onemocnění (diabetes mellitus, malignity a další). S. agalactiae je obvykle dobře citlivý na používaná antibiotika, mezi nejpoužívanější patří penicilin a ampicilin …více
Abstract:
Streptococcus agalactiae is a feared patogen especially for pregnant women or a newborn children. For a newborn children, we are affraid of early or late genesis of neonal sepsis. For adults, we are affraid of urinary infection, complications of pregnancy or of the basic diseases (diabetes melitus, malignity and more). S. agalictae is usually well susceptible to antibiotics that are used. The most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Ondřej Zahradníček
  • Oponent: MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma