Bc. Andrea Jankovcová

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikácia spoločnosti Autoškola EUROMIKO, s.r.o.

Integrated Marketing Communication of Autoškola EUROMIKO, s.r.o. Company
Anotace:
Podstatou diplomovej práce je spracovať integrovaný komunikačný plán pre spoločnosť Autoškola Euromiko s.r.o. Autoškola sídli v Trenčíne a jej hlavnou činnosťou je poskyto-vanie kurzov pre získanie vodičského oprávnenia typu A a B. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú, analytickú a projektovú časť. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu pojmov integrovanej marketingovej komunikácie. Analytická …více
Abstract:
The essence of this thesis is to create an integrated communications plan for the Company Euromiko Driving School Ltd. Driving School is located in Trenčín and its principal activi-ty is the provision of courses for obtaining a driving license A and B. The thesis is divided into theoretical, analytical and project part. The theoretical part is devoted to explaining the concepts of integrated marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jankovcová, Andrea. Integrovaná marketingová komunikácia spoločnosti Autoškola EUROMIKO, s.r.o.. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace