Hana MATÚŠOVÁ

Bakalářská práce

Age management

Age management
Anotace:
Bakalářská práce představuje teoretická východiska age managementu jako přístupu k řešení otázky zvyšujícího se podílu starších zaměstnanců ve firmách. Cílem práce bylo podat analýzu věkové struktury konkrétní firmy a zrealizovat focus group za účelem zjištění přístupu vedení ke starším zaměstnancům. Její výstupy se díky komplexnosti problematiky zaměřují především na dělnické pozice.
Abstract:
The bachelor thesis introduces a theoretical concept of an age management as solution of questions connected to an increasing number of aging employees in companies. The main goals of the thesis were to analyze an age structure in a concrete company and realize a focus group to gain the data from the management of the company. The main topic of the focus group was to describe the approach of the management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Dušan Šimek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATÚŠOVÁ, Hana. Age management. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta