Bc. Kamil Jaroň

Diplomová práce

Simulace smíšené genetické informace pomocí Fisherova spojovacího modelu

Simulating admixture of genomes using Fisher's junction model
Anotace:
Hybridní zony se těší velkému zájmu populačních genetiků, ježto unožňují nahlédnout do evolučních sil formujících populaci kříženců. Jejich význám je rovněž často skloňován ve vztahu k vzniku nových druhů. Pro porozumění těmto procesům se staly hybridní zóny velmi častým objektem modelování. Tradičním přístupem analytických modelů jsou popsány pouze některé modelové situace. Dnešní výpočetní zdroje …více
Abstract:
Hybrid zones are favoured natural laboratories of population genetics because they provide us an insight to evolutionary forces acting on hybrids. There are commonly asked questions impact of hybrid zones on genetic variability and speciation. For these reasons hybrid zones are often the subject of modeling. Problems with traditional analytical solution are only a small subset of well defined problems …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Stuart J.E. Baird, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta