Ana-Iuliana Stenbergerová

Bachelor's thesis

Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče

Spiritual Care for Dying Patients from the Prespective of a Nurse of after Care Department
Abstract:
Tato bakalářská práce je vypracována v zájmu poskytování duchovní péče umírajícím pacientům na odděleních následné péče. Záměrem je postoj všeobecných sester k této problematice, neboť nedílnou součástí našeho života je duchovní potřeba, kterou každý člověk může jinak chápat, přijímat i poskytovat. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část poskytuje informace o duchovní péči, …more
Abstract:
This thesis is developed in order to provide spiritual care for the dying patients on wards aftercare. The intention is the position of general nurses of this issue, as an integral part of our life is a spiritual need that every person can distinctly understand, accept and deliver. The work consists of theoretical and practical parts. Theoretical part provides information about spiritual care, philosophy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015
Accessible from:: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stenbergerová, Ana-Iuliana. Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe