Natália Babjaková

Diplomová práce

Podmínky patentovatelnosti vynálezu v právu vybraných zemí a v mezinárodním právu

Terms of patentability in the law of selected states and in international law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou podmínek patentovatelnosti vynálezu v právu vybraných zemí a v mezinárodním právu. Teoretická část obsahuje obecné představení patentového práva, jeho principů a odlišností úpravy v jednotlivých právních systémech. Dále je zaměřena na rozbor úpravy podmínek patentovatelnosti, zejména podmínky novosti, v evropském právu. Praktická část obsahuje analýzu rozhodovací …více
Abstract:
Thesis deals with the patentability of an invention in terms of the law of selected countries and international law. The theoretical part contains a general introduction of patent law, its principles and differences in regulation in selected legal systems. Further analysis is focused on the regulation of conditions of patentability, namely novelty, in European law. The practical part contains an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Martin Boháček
  • Oponent: Karel Čada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29278

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo