Bc. Martin Sejkora

Bakalářská práce

Návrh API pro testování na úrovni Oracle databáze

Build Oracle database API Testing
Anotace:
Cílem práce je návrh API pro podporu testování Oracle databází pomocí podpůrných balíčků a objektově orientovaného programování na databázové vrstvě. API je implementováno pomocí SQL a PL/SQL jazyka. Vytvořené API bude sloužit pro validování výstupů SQL dotazů, procedur a funkcí.
Abstract:
The goal is to design an API to support Oracle database testing with the use of packages and object-oriented programming on the database layer. The API is implemented using SQL and PL / SQL languages. Resulting API will be used for validation of SQL queries, procedures, and functions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika