Petra Machytková

Bakalářská práce

Vliv propouštění zaměstnanců na klima v organizaci

The impact of layoffs on the climate in the organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit vliv propouštění na sociální klima v organizaci. Teoretický základ práce tvoří právní rámec problematiky propouštění, popis agenturního zaměstnávání, sociální aspekty ztráty zaměstnání a teoretický základ sociálního klimatu v organizaci. Praktická část se zabývá výzkumem vlivu propouštění na sociální klima v organizaci. K výzkumu je využito dotazníkové šetřením ve …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the effect of dismissals on the organizations social climate. The theoretical basis of the work consists of the legal framework of dismissal, the description of agency employment, social aspects of job loss and the theoretical basis of social climate in the organization. The practical part deals with the research of the effect of dismissals on the social climate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku