Bc. Barbora Denková

Diplomová práce

Efektivní marketingová komunikace s cílovými skupinami s využitím nových forem komunikace ve firmě VÁHALA a spol. s r.o.

The Effective Marketing Communication Focusing on Target Groups while Exploiting New Communication Methods in Vahala Co., Ltd
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu efektivní komunikace s cílovými skupinami. Hledá neobvyklé formy komunikace, které oslovují návštěvníky eventů více než tradiční formy. Dále zjišťuje, jak na návštěvníky zapůsobí spojení eventu s charitativní akcí a zda toto spojení ovlivní jejich rozhodnutí přijít na podobný event také příště. V závěru teoretické části jsou uvedeny cíle práce, výzkumné metody a výzkumné …více
Abstract:
The thesis focuses on the topic of effective communication with target groups. It seeks non-conventional forms of communication, which address visitors of events, rather than traditional forms. Moreover, it investigates how the visitors are influenced when the event is connected with charity and whether this connection influences their decision to join a similar event also next time. In the end of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Denková, Barbora. Efektivní marketingová komunikace s cílovými skupinami s využitím nových forem komunikace ve firmě VÁHALA a spol. s r.o.. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe