Theses 

Dopady světové hospodářské krize na Španělsko – Michaela Haluzová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Michaela Haluzová

Bachelor's thesis

Dopady světové hospodářské krize na Španělsko

Impact of the Global Economic Crisis on Spain

Abstract: Cílem práce je rozebrat jednotlivé příčiny hospodářské krize ve Španělsku, její průběh a dopady na vybraná odvětví španělské ekonomiky. V práci je pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů, jako jsou HDP, míra inflace a nezaměstnanost popsán vývoj ve Španělsku v letech krize a před ní. Významná část práce je věnována příčinám krize především stavebnímu sektoru a vzniku cenové bubliny na trhu s nemovitostmi. Dopady krize jsou demonstrovány na vybraných odvětvích ekonomiky. V poslední části popisuji postoj a přijatá opatření ze strany španělské vlády a Evropské unie od vypuknutí krize a v jejím průběhu. Pozornost je věnována zejména krokům a rozpočtovým škrtům, které uskutečnila španělská vláda.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the causes of the economic crisis in Spain, its progress and impacts on selected sectors of the Spanish economy. In this thesis selected macroeconomic indicators such as GDP, inflation and unemployment are used to describe developments in Spain during the crisis and before. A significant part is devoted to the causes of the crisis, mainly to the construction sector and the formation of a price bubble in the real estate market. Effects of the crisis are demonstrated on selected sectors of the economy. The last part describes the attitude and measures taken by the Spanish government and the European Union during the crisis. Attention is focused on budget cuts and the steps undertaken by the Spanish government.

Keywords: Světová ekonomická krize, cenová bubliba, Španělsko, trh s nemovitostmi, nezaměstnanost

Keywords: World economic crisis, Spain, real estate market, price bubble, unemployment

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Pavel Žamberský
  • Reader: Barbora Fialová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45563


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 03:00, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz