Mgr. Lucie Rosová

Bachelor's thesis

Šikana dětí s Aspergerovým syndromem

Bullying of children with Asperger Syndrome
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku Aspergerova syndromu prolínající se s šikanou. Pevní a druhá kapitola obsahuje teorii, třetí kapitola část praktickou. Kapitola první s názvem poruchy autistického spektra se zabývá charakteristikou, dále vymezením Aspergerova syndromu a osobností dítěte s tímto postižení. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku šikany v mezilidských vztazích. Objasňuje …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on Asperger syndrome combined with the bullying. Fixed and second chapter contains the theory, the third chapter practical. The first chapter called autism spectrum disorders deals with the characterization, further definition of Asperger syndrome and personality of the child with the disability. The second chapter focuses on the issue of bullying in interpersonal relations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta