Vít Hlaváč

Diplomová práce

Geografický IS jako Decision Support System

Geographical IS as Decision Support System
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem geografických informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Jejím úkolem je ověřit hypotézu, zda je možné geografické informační systémy považovat za systémy pro podporu rozhodování. Úvodní kapitola je věnována vysvětlení, co je to GIS a jaké je jeho využití v praxi. Druhá část se zabývá definicí systémů pro podporu rozhodování. V závěru práce jsou pak uvedeny …více
Abstract:
This thesis deals relationship between geographical information systems and decision support systems. Its objective is to verify hypothesis, if it is possible to consider geographical information systems as decision support systems. Opening chapter attends to explanation what is GIS and its usage in practise. Second part is engaged in definition of decision support systems. There are some examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Martin Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14407