Theses 

Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti – Šárka TICHÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka TICHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti

The unemployment and the employment state policy

Anotace: Nezaměstnanost je v naší společnosti chápána jako významný problém, který je třeba řešit. Nezaměstnanost je ekonomickým i sociálním problémem, jistá míra nezaměstnanosti je však přirozená a je známkou zdravé tržní ekonomiky. Pokud se člověk stane dlouhodobě nezaměstnaným, výrazně to ovlivní jeho život. Tyto důsledky se týkají mnoha oblastí, které spolu úzce souvisí. Zásadně je ovlivněna životní úroveň, osobní status nezaměstnané osoby, vztahy v rodině a okolí, ale také psychický a zdravotní stav nezaměstnaného. Nezaměstnaností jsou ohroženy některé skupiny obyvatel více než jiné. Jedná se především o starší osoby, nekvalifikované osoby, ženy, absolventy a osoby se zdravotním postižením. Státní politika zaměstnanosti se zabývá především programy, které by měly nezaměstnaným pomoci při hledání práce a nebo by měly vytvářet nová pracovní místa.

Abstract: In our society, unemployment is recognized as a significant problem that needs to be addressed. Although unemployment is an economic and social problem, a certain level of unemployment is natural and it is also a sign of a healthy market economy. If someone becomes a long-term unemployed person, it considerably affects his/her life. These consequences involve many areas that are closely related. It fundamentally influences not only the standard of living, the personal status of the unemployed person, relations in the family and neighborhood, but also the mental and health status of the unemployed. Unemployment is a bigger threat to some groups than to others. These include mainly the elderly, unskilled people, women, graduates and people with disabilities. The state employment policy focuses mainly on programs that should help the unemployed in job searching and/or create new jobs.

Klíčová slova: nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, Úřad práce, veřejně prospěšné práce, příspěvek na zapracování, překlenovací příspěvek, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, rekvalifikace, ohrožené skupiny na trhu práce, agentury práce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51603 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

Jak správně citovat práci

TICHÁČKOVÁ, Šárka. Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz