Šárka TICHÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti

The unemployment and the employment state policy
Abstract:
Nezaměstnanost je v naší společnosti chápána jako významný problém, který je třeba řešit. Nezaměstnanost je ekonomickým i sociálním problémem, jistá míra nezaměstnanosti je však přirozená a je známkou zdravé tržní ekonomiky. Pokud se člověk stane dlouhodobě nezaměstnaným, výrazně to ovlivní jeho život. Tyto důsledky se týkají mnoha oblastí, které spolu úzce souvisí. Zásadně je ovlivněna životní úroveň …more
Abstract:
In our society, unemployment is recognized as a significant problem that needs to be addressed. Although unemployment is an economic and social problem, a certain level of unemployment is natural and it is also a sign of a healthy market economy. If someone becomes a long-term unemployed person, it considerably affects his/her life. These consequences involve many areas that are closely related. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TICHÁČKOVÁ, Šárka. Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická