Pavel MÜHLBACHER

Bakalářská práce

Přenos dat pomocí Bluetooth

Data Transmission Based on Bluetooth
Anotace:
Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat. Jako zdroj dat byl vybrán akcelerometr resp. gyroskop. Jsou zde prakticky realizovány přenosy dat pomocí rádiových modulů NRF24L01+ a jejich různé konfigurace jak pro maximální rychlost přenosu, tak po maximální dosah resp. maximální spolehlivost přenosu dat. Je zde také realizován přenos pomocí Bluetooth modulu HC-05. Jedna kapitola je věnována jak …více
Abstract:
This work is focused on wireless data transmission. As a data source, the accelerometer or gyroscope was chosen. There are practically realized data transmissions by means of radio modules NRF24L01 + and their various configurations for both the maximum transmission speed and the maximum range respectively. maximum data transfer reliability. There is also a transmission via the HC-05 Bluetooth module …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Milan Štork, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜHLBACHER, Pavel. Přenos dat pomocí Bluetooth. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/