Bc. Michal Chlapečka

Diplomová práce

Identifikácia faktorov vplývajúcich na rentabilitu podnikov v odvetví výroby potravinárskych výrobkov v krajinách Európskej únie

Identifikace faktorů ovlivňujících rentabilitu potravinářských podniků v zemích Evropské unie
Anotace:
Cílem této práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rentabilitu podniků v potravinářském průmyslu. Práce se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi rentabilitou aktiv a dobou obratu zásob, pohledávek a závazků. Data byly získány z databáze Orbis. V empirické analýze jsou vyčísleny Pearsonovi koeficienty korelace a sestaveny vícerozměrné regresní modely. Pro každý členský stát je sestaven samostatný …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to identify factors that influence the profitability of companies in the food industry. The work focuses on the relationship between asset profitability and inventory, receivables and liabilities turnover. Data was obtained from Orbis database. In the empirical analysis is Pearson's correlation coefficients and multi-dimensional regression models compiled. There is …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je identifikovať faktory, ktoré vplývajú na rentabilitu podnikov v potravinárskom priemysle. Práca sa zameriava na skúmanie vzťahu medzi rentabilitou aktív a dobou obratu zásob, pohľadávok a záväzkov. Dáta boli získané z databáze Orbis. V empirickej analýze sú vyčíslené Pearsonove koeficienty korelácie a zostavené viacrozmerné regresné modely. Pre každý členský štát je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický