Bc. Petr Jenšovský

Bakalářská práce

Otázka evropské integrace jako téma parlamentních voleb v Polsku a Maďarsku v období let 1989-2004: Komparativní studie

The Issue of the European Integration as a Theme of the Parliamentary Elections in Poland and Hungary among 1989 and 2004: The Comparative Study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá parlamentními volbami v Polsku a Maďarsku. Konkrétně je zaměřena na otázku evropské integrace. Hlavním cílem práce je zjistit, jak důležitá byla v těchto zemích otázka evropské integrace jako téma parlamentních voleb v letech 1989 – 2004.
Abstract:
The presented diploma thesis deals with parliamentary elections in Poland and in Hungary, with the main focus being on the aspect of European integration. The aim of the thesis is to find out to what extent was the subject of European integration influential in 1989 – 2004 Polish and Hungarian parliamentary elections.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.