Bc. Adéla Ringlerová

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Gender Roles of Men and Women in Advertising
Anotace:
Práce se zabývá genderovými rolemi mužů a žen v reklamě. Genderové rozdíly mezi mužem a ženou vznikají od narození. Zdali je známo pohlaví plodu již v těhotenství, vytvářejí se ještě před samotným narozením dítěte. Tyto rozdíly jsou nejčastěji vytvářeny společností, která na ně hledí a přijímá je jako daný fakt. Genderové rozdíly jsou závislé na místě a kultuře jedincovy existence. Hlouběji se budu …více
Abstract:
My thesis deals with gender male and female roles in advertisment. Gender differeces between male and famale rise from birth. If we know the sex of child, then it makes these gender differences even before birth. These gender differences are usually produce by our society, who is still watiching it and accept it like a fact. Gender differences are dependent on place and culture of specimen. I will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní