Mgr. Veronika Zavřelová

Diplomová práce

Autonómia vole strán v rodinnom práve s medzinárodným prvkom

Party Autonomy in Family Relations with a Cross-border Element
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of the possibilites of law application in selected family relationships with an international element. In the beginning of the thesis, the policy of the autonomy of the will of parties with an emphasis on the choice of law is defined, which is its most characteristic expression in international private law. The following chapters investigate the individual …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza možností uplatnenia sa voľby práva vo vybraných rodinných vzťahoch s medzinárodným prvkom. Na začiatku práce je vymedzená zásada autonómie vôle strán s dôrazom na voľbu práva, ktorá je jej najcharakteristickejším prejavom v medzinárodnom práve súkromnom. V ďalších častiach sú skúmané jednotlivé právne predpisy z oblasti vnútroštátneho a medzinárodného rodinného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo