Theses 

Vysokoškolské vzdělávání a jeho význam pro jednotlivce a podnik – Ing. Lucie Polatová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lucie Polatová

Diplomová práce

Vysokoškolské vzdělávání a jeho význam pro jednotlivce a podnik

Higher Education and its Importance for Individual and Company

Anotace: Cílem diplomové práce je analýza terciárního vzdělávání v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na význam vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola charakterizuje lidský kapitál a vyzdvihuje důležitost jeho rozvoje. V této části diplomové práce se zároveň zmiňují výhody vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu pro jednotlivce, podnik i společnost. Další část popisuje systém terciárního vzdělávání v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ve třetím oddílu je provedena komparace České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vzhledem k uplatnění vysokoškolsky vzdělaných lidí na trhu práce a konkretizují se zde výhody terciárního vzdělání. Poslední kapitola je věnována zhodnocení reformy terciárního sektoru vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V této kapitole je také vyhodnocen vlastní průzkum uskutečněný pomocí dvou dotazníkových šetření provedených v České republice a obecně shrnuty výhody terciárního vzdělávání.

Abstract: The aim of this degree work is to analyse tertiary education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Czech Republic with focus on importance of higher education for individual and company. This degree work is divided into four parts. First chapter describes concept of human capital and its importance of development. In this section of degree work is also mentioned benefits of education and development of human capital for individuals, company and society. Next part describes system of higher education in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in Czech Republic. In third part is made comparison of Czech Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in respect of applying of higher education?s graduates at the labour market and there are particularised the benefits of higher education. Last chapter is given evaluation higher education reform in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In this last chapter is evaluated own research, which is implemented with two questionnaires executed in Czech Republic and generally is recapitulated benefit of higher education.

Klíčová slova: Absolvent, financování, investice, kompetence, kvalifikace, lidský kapitál, návratnost, očekávané výdělky, trh práce, vysoká škola, vzdělávání.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25547 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Polatová, Lucie. Vysokoškolské vzdělávání a jeho význam pro jednotlivce a podnik. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz