Ing. Lucie Polatová

Diplomová práce

Vysokoškolské vzdělávání a jeho význam pro jednotlivce a podnik

Higher Education and its Importance for Individual and Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza terciárního vzdělávání v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na význam vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola charakterizuje lidský kapitál a vyzdvihuje důležitost jeho rozvoje. V této části diplomové práce se zároveň zmiňují výhody vzdělávání a rozvoje lidského …více
Abstract:
The aim of this degree work is to analyse tertiary education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Czech Republic with focus on importance of higher education for individual and company. This degree work is divided into four parts. First chapter describes concept of human capital and its importance of development. In this section of degree work is also mentioned benefits of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polatová, Lucie. Vysokoškolské vzdělávání a jeho význam pro jednotlivce a podnik. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN