Bc. Ján Hajdúk

Diplomová práce

Ruská energetická politika v regióne Strednej Ázie v období po roku 2012

Russian energy policy in the region of Central Asia after 2012
Abstract:
The aim of this thesis is to identify the basic characteristics of the Russian energy policy in the Central Asia region after the year 2009 and to compare those characteristics with the Russian energy policy in the region before the year 2009. The author identifies the general aspects of Russian foreign energy policy and with the help of relevant literature identifies those aspects in the Russian regional …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je identifikovať základné charakteristiky ruskej energetickej politiky v regióne Strednej Ázie v období po roku 2009 a porovnať tieto charakteristiky s ruskou energetickou politikou v Strednej Ázii pred rokom 2009. Autor v práci identifikuje všeobecné črty ruskej zahraničnej energetickej politiky a za pomoci odbornej literatúry identifikuje tieto črty ruskej energetickej politiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií