Bc. Ľubica Kramáreková

Master's thesis

Tool for automatic administration and continuous monitoring of flight booking modules

Tool for automatic administration and continuous monitoring of flight booking modules
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť automatický program na monitorovanie a administráciu modulov na objednávanie leteniek, ktoré bežia v rámci backendu firmy Kiwi.com. V produkcii tento systém generuje množstvo nezávislých dátových zdrojov, štatistík a iných metrík. Hlavnou schopnosťou tohto programu je automatizácia najčastejších procesov a úloh, ktoré vývojári pri údržbe systému vykonávajú …more
Abstract:
The aim of this thesis is to design automated tool for continuous monitoring and administration of flight booking modules serving in the backend of the flight booking engine provided by Kiwi.com. In production, the system generates dozens of independent application data streams, statistics and other metrics. The primary capability of this tool is to automate common processes and maintenance tasks of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Hana Boudná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic