Bc. Petra Janečková

Diplomová práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení

The Effectiveness of Recruitment Instruments
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Efektivita nástrojů výběrového řízení“ je analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v konkrétním podniku. Teoretická část práce mapuje jednotlivé kroky procesu od identifikace potřeby obsazení pracovního místa až po adaptaci zaměstnance, včetně možností hodnocení úspěšnosti celého procesu. Teoretická část sleduje také aktuální trendy v získávání a výběru zaměstnanců …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis: “The Effectiveness of Recruitment Instruments” is the analysis of the process of recruitment and the selection of employees in a particular company. The theoretical part of the thesis describes individual parts of the process from an identification of the need to fill the post until the employment process has been completed, including the possibility of evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta