Mgr. Monika Hermanová, Ph.D.

Doctoral thesis

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA

Electrochemical methods for detection of DNA-protein interactions and for monitoring of DNA enzymatic processing
Abstract:
V této práci představujeme tři nové aplikace využívající elektrochemii DNA a redoxní značení DNA. Elektrochemické signály, které poskytuje DNA, jsou založeny buď na redoxní aktivitě bází DNA, v důsledku které můžeme pozorovat píky CA a G na rtuťových elektrodách a píky G a A na uhlíkových elektrodách, nebo na adsorpčně-desorpčních jevech a reorientaci DNA na povrchu elektrody, které můžeme sledovat …more
Abstract:
Three novel applications of DNA electrochemistry and redox DNA labeling are presented. Electrochemical signals of DNA are based either on redox activity of DNA bases, which can be observed as CA and G peak at mercury electrodes and G and A peak at carbon electrodes or on adsorption/desorption and reorientation processes which can be observed as tensammetric peaks at mercury electrodes. Another option …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 10. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta