Mgr. Nikol Richterová

Diplomová práce

Střídavá péče

Shared Custody
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá institutem českého rodinného práva – Střídavou péčí. Cílem diplomové práce je zabývat se střídavou péčí jako způsobem péče o dítě a to jak ze strany rodičů, tak i nezletilých dětí. V diplomové práci je kladen důraz na odlišení střídavé péče od ostatních zákonem umožněných způsobů péče o dítě a to jak výlučné tak společné péče. Zabývá se také rozborem relevantní judikatury …více
Abstract:
This diploma thesis elaborates institute of Czech law system - shared custody. The aim of the work is to deal with shared custody like a way of exercise of parental responsibility form the view of both children and parents. In diploma thesis there is emphasis on differentiation of other legal ways of custody of the child includes single parent custody and join custody. It also includes analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta