Daniel Nejman

Bakalářská práce

Testování bankovní aplikace pro systém Windows

Testing of banking application in Windows environment
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a analyzovat optimální postup pro testování internetového bankovnictví. Teoretická část se skládá ze shrnutí dosavadních postupů a znalostí z oboru testování počítačového softwaru a přiblížení testovacího týmu.Praktická část se pak zabývá vytvořením testovacích scénářů s rozdělením pro různě zkušené testery. Použitelnost těchto testovacích scénářů je ověřena …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design and analyze the optimal procedure for testing internet banking. The theoretical part consists of a summary of the current practices and knowledge from the field of computer software testing and the approach of the testing team.The practical part then deals with the development of test scenarios with distribution for differently experienced testers. The applicability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Myslín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.