Mgr. Michaela Černá

Bakalářská práce

Možnosti průtokové cytometrie a imunofenotypizace v hematoonkologii

Possibilities of flowcytometry and immunophenotyping in hematooncology
Anotace:
Práce je věnována průtokové cytometrii se zaměřením na diagnostiku v hematoonkologii. Jsou zde popsány jednotlivé části přístroje, používané CD znaky, přehledně shrnuty nejčastější hematoonkologická onemocnění a jejich diagnostika.
Abstract:
This work is focused on flow cytometry and immunophenotyping in hematooncology. The individual parts of the instrument, the used clusters of differentiation are described. The most common haematological diseases and their diagnosis are summarized.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Michaela. Možnosti průtokové cytometrie a imunofenotypizace v hematoonkologii. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická