Ivana Zanklová

Bakalářská práce

Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina

Food quality in the Czech market - regional food
Anotace:
Tato práce se zabývá označováním potravin značkami kvality v EU a v České republice se zaměřením na používání značky Regionální potravina. V první částku je popsáno označování potravin značkami kvality EU a na českém trhu. V další části je popsána značka a soutěž Regionální potravina. Dále je zde vyhodnocení vlastního výzkumu v oblasti těchto značek. Poslední kapitola je věnována vytvoření nové marketingové …více
Abstract:
This work deals with the labeling of food quality marks in the EU and the Czech Republic with a focus on Regional food branding. The first chapter describes the labeling of quality brands in the EU and on the Czech market. The second chapter describes the brand and Regional food competition. Then there is the evaluation of our own research on these brands. The last chapter is devoted to creating a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32239