Eva URBÁNKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Educational needs of pre-retirement age
Anotace:
Bakalářská práce na téma Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách informuje o nastavení vzdělávacího systému v sociální oblasti jak před účinností, tak po účinnosti zákona o sociálních službách. Dotýká se odborné způsobilosti pracovníků, možností vzdělávacího systému a v neposlední řadě také standardů kvality sociálních služeb ? profesních standardů. Analýza a interpretace …více
Abstract:
The theme of this thesis is Professional education of social workers and workers in social services. The thesis to informs how educational system in social sphere works before the Act on social services, had come into form and how it works after it. It concerns the competence of workers, the possibilities of the educational system and, ultimately, Standards for Quality of Social Services ? Personnel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 18800

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Eva. Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe